Projelerimiz

biten

 Proje Adı

ENERJİ TESİSLERİ İLE 1 VE 2 NOLU YÜKSEK FIRINLAR ARASINDAKİ 35 ATMOSFER TERMİK SU HATLARININ YENİLENMESİ


 Proje Tanımı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’nin fabrika sahası içerisindeki, Kuvvet Santralinden 1. ve 2. Yüksek Fırınlara DN65 çapında 35 atm basınçta yeni termik su hatları çekilmesi işinin yapımı için malzeme ve ekipmanların temini, imalatlarının yapılması, iş yerine nakli, montajı, boyanması, izolasyonu, kaynakların tahribatsız testleri, hidrostatik basınç testleri, mevcut hatların demontajı ile ilgili teknik hususları kapsamaktadır.
 


 Yapılan İşler

  1. 35 atm - 110 °C termik su hattının İSDEMİR’ce onaylanmış projelere ve teknik şartnamede tarif edilen şartlara göre boru hatları montajının, izolasyonların, boya, test ve devreye alma İşlemlerinin yapılması, sistemin çalışır vaziyette İSDEMİR’e teslim edilmesi,
  2. Tesis edilecek hatların üzerine İSDEMİR tarafından belirlenen noktalara 2 adet DN40 çapında drenaj ve 4 adet DN20 çapında havalık sistemlerinin (boru ve vana) montajlarının yapılması,
  3. 1. ve 2 yüksek fınn termik su hattı branşmanlannda bulunan toplam 2 adet DN50 vananın yenilenmesi.
  4. Boru hattının hidrostatik basmç testi için gerekli malzeme ve ekipman (test pompası, manometre, termometre, flanşlar, bağlantı cıvataları, contalar, vent ve drain vanaları, v.s.) temininin sağlanması, test ön hazırlığının ve testin yapılması,
  5. 35 atm termik su hattını temizlemek için gerekli hazırlıkların (ilave boru hattı çekilmesi, v.s.) yapılması, üfleme operasyonunun sonunda çekilen ilave hatların ve ekipmanların demontajnın yapılması,
  6. Demontajı yapılacak hatların üzerinde yer alan ekipmanların (manometre, termometre, vb.), duruş zamanında hasar verilmeden demontajının ve yeni hat üzerine montajının yapılması,
  7. Montajı yapılan yeni hatlar devreye alındıktan sonra mevcut hatların demontajının yapılması.


 

 Müşteri

MİMAG İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.


 Proje Süresi

Başlangıç

      

Bitiş

2016        2016

Diğer Projelerimiz