Projelerimiz

biten

 Proje Adı

4. YÜKSEK FIRIN COAXİAL OXY-COAL LANS UYGULAMASI - OKSİJEN PASLANMAZ BORU HATTI İMALAT MONTAJ İŞİ


 Proje Tanımı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’nin fabrika sahası içerisinde;

4. Yüksek Fırın tüyerlerinden oksijen zenginleştirme sisteminin devreye alınması kararlaştırılmıştır. Konu işin şartnameye ve İSDEMİR tarafından onaylanan projelere uygun olarak yapılması, malzemelerin temini, imalatların yapılması, montajı, oksijen basınç düşürme istasyonunun düzenlenmesi, pörç için azot bağlantısının yapılması, basınç düşürme istasyonunda betonarme emniyet bariyerlerin inşası, hatların temizliğinin yapılması, elektrik ve otomasyon işlerinin yapılması, enstrüman montajlarının tamamlanarak testlere hazır duruma getirilmesi ve sistemin emniyetli bir şekilde çalışır halde teslim edilmesi ile ilgili teknik hususları kapsamaktadır.
 


 Yapılan İşler

  1. Teknik özellikleri şartnamede verilen ve onaylanan projelere göre temin edilmiş boru ve donanımlarının ( vana, mekanik ölçme ve kontrol cihazları, eklenti parçaları vb.) temini, imali ve montajı
  2. Azot borusu dış yüzeyinin ve çelik konstrüksiyon yüzeylerinin mekanik olarak temizlenmesi, boya işlerinin yapılması, borulamada temizliğin standartlara uygun olarak yapılması,
  3. Pickling ( Asitleme ) ve pasivasyon işlemlerinin yapılması,
  4. Mevcut basınç düşürme istasyonundan 4.Yüksek firm tüyerlerine kadar uzanan DN150 yeni oksijen boru hattının gres ve yağlardan temizlenmesi, su ile yıkanması, azotla üflenerek purge edilmesi İşlerinin yapılması,
  5. Gerekli hidrostatik / sızdırmazlık testlerinin yapılarak sistemin tecrübe işletmesine hazır hale getirilmesi, tecrübe işletmesinin yapılması,
  6. NDT işlerimlerin yapılması, standartlara ve şartnameye uygun olarak sistemin çalışır şekilde İSDEMİR’e teslim edilmesi,


 

 Müşteri

MİMAG İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.


 Proje Süresi

Başlangıç

      

Bitiş

2016        2016

Diğer Projelerimiz