Projelerimiz

biten

 Proje Adı

1-6 TURBO KÖRÜK YANGIN SUYU VE TEKNİK SU BORU HATLARININ YENİLENMESİ


 Proje Tanımı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’nin Fabrika sahası içerisinde bulunan;

“1-6 Turbo Körük Bölgesi Yangın Suyu ve Teknik Su Boru Hatlarının Yenilenmesi” işine ait proje çalışmalarının yapılması, ekipman ve malzemelerin temini, işyerine nakli ve montajı ile sistemin testi ve devreye alma çalışmalarının yapılarak çalışır vaziyette İSDEMİR’e teslimi ile ilgili teknik hususları kapsamaktadır.

 


 Yapılan İşler

  1. Yeni tesis edilecek olan Yangın Suyu ve Teknik Su Hatlarına ait Borulama İzometrik diyagramlarının ve malzeme listelerinin hazırlanması, İSDEMİR’e onaylatılması,  
  2. Onaylanmış proje ve malzeme listelerine uygun olarak, her türlü profil ve saç plakadan mamül çelik konstrüksiyon imalatların (Şase,  Support vb.) yapılması, iş yerine nakli, montaj ve reglajı,
  3. Yangın Suyu ve Teknik Su Hatlarının tesisi için boru, fittings, vana, ve bağlantı elemanları (conta, cıvata, U-bolt, saplama, somun vb.) imali/temini, işyerine nakli ve montajlarının yapılması,
  4. 6 No’lu Turbo Körük zemin kodunda bulunan mevcut Yangın Dolabının (iç aksam hariç) standartlara uygun şekilde temini/imali ve montajının yapılması,
  5. Mevcut Yangın Suyu ve Teknik Su Hatlarını ve bu hatlara ait çelik konstrüksiyon supportların demontajının yapılması,
  6. Malzeme ve ekipmanların montajı için gerekli tüm bağlantı elemanlarının (conta, cıvata, U-bolt, saplama, somun vb.) imali/temini, işyerine nakli ve montajlarının yapılması,
  7. Tüm boya işlerinin (boya öncesi yapılacak temizlik dahil) yapılması,
  8. Test ve devreye alma işlemlerinin yapılması için gerekli olacak her türlü ekipman, alet ve edevatın temini, testlerin yapılması ve sistemlerin çalışır vaziyette İSDEMİR’e teslim edilmesi,
  9. Test ve devreye alma işlemleri sırasında gerekebilecek revizyonların yapılması ve değişikliklerin Borulama İzometrik Diyagramlarına as-built olarak işlenmesi ve şartnamede belirtilmiş esaslara uygun olarak İSDEMİR’e teslimi,
  10. Kullanım ve bakım konularında İSDEMİR personeline (2-3 personel, 1 gün) eğitim verilmesi,


 

 Müşteri

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSDEMİR


 Proje Süresi

Başlangıç

      

Bitiş

2016        2016

Diğer Projelerimiz