Projelerimiz

biten

 Proje Adı

100 ATM / 40 ATM -3. DÜŞÜRÜCÜ ÇIKIŞI -  40 ATM BUHAR BORU HATTININ YENİLEMESİ İŞİ


 Proje Tanımı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’nin fabrika sahası içerisinde;

Kuvvet Santrali 100 atm buharı 40 atm buhara düşüren 3 nolu düşürücü vana istasyonunu hattı ile birlikte çap değişikliği (DN300’den DN250’ye düşürülerek) yapılarak yeniden dizayn edilmesine karar verilmiştir. Konu işin yapımı için; stress analizinin yapılması, projelendirilmesi, malzeme ve ekipmanların temini, imalatlarının yapılması, iş yerine nakli, montajı, çelik imalatların boyanması, izolasyon işlerin yapılması, kaynakların tahribatsız testleri, hidrostatik basınç testleri ve mevcut hat ve vanaların demontajı ile ilgili teknik hususlan kapsamaktadır.
 


 Yapılan İşler

 1. Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı buhar hattının İSDEMÎR’ ce onaylanmış projelere ve teknik şartnamede tarif edilen şartlara göre boru hattı montajının, izolasyonların, çelik konstrüksiyonlann boyanması, test ve
  devreye alma işlemlerinin yapılması, sistemin çalışır vaziyette İSDEMİR’e teslim edilmesi,
 2. Kalite Kontrol Planı (ITP-Inspection Test Plan) planınına uygun imalat, montaj işlerinin yapılması. NDT işlemlerinin yapılması.
 3. Boru hattının hidrostatik basınç testi için gerekli malzeme ve ekipman (test pompası, manometre, termometre, flanşlar, bağlantı cıvataları, contalar v.s.) temininin sağlanması, test ön hazırlığının ve testin yapılması,
 4. Boru hattının buhar ile temizlenmesi ile ilgili gerekli hazırlıkların (ilave boru hattı çekilmesi v.s.) yapılması, temizlik operasyonunun sonunda çekilen ilave hatın demontajının yapılması,
 5. Demontajı yapılacak buhar hattının üzerinde yer alan ekipmanların (manometre, termometre, vb.), yeni hatın bağlantısı için verilecek 15 günlük devreye alım süreci (üfleme dahil) içerisinde hasar verilmeden demontajının ve yeni hat üzerine montajının yapılması,
 6. Montajı yapılan yeni hat devreye alındıktan sonra mevcut hattın tekrar kullanılmayacak şekilde demontajımn yapılması,
 7. Boru, izolasyon, support ve mesnetlerin şartnameye uygun olarak demontajı ve demontaj yerlerinin temizlenmesi,
   


 

 Müşteri

MİMAG İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.


 Proje Süresi

Başlangıç

      

Bitiş

2016        2016

Diğer Projelerimiz