Projelerimiz

biten

 Proje Adı

“KİREÇ FABRİKALARI FIRIN ŞİŞLEME KAPAKLARI ÜZERİNE CARASKAL SİSTEMİ KURULMASI” 


 Proje Tanımı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’de 7. ve 8. Kireç fabrikaları fırın şişleme kapakları üzerine caraskal sistemi kurulmasına karar verilmiştir. Bu şartname; konu işin ekipman ve malzemelerinin temini, iş yerine nakli, montajı ve çalışır halde teslim edilmesi ile ilgili teknik hususları kapsamaktadır.


 Yapılan İşler

  1. 7. Kireç ve 8. Kireç fabrikası ikiz kireç fırınları etrafını çeviren bükümlü profillerin ve montaj malzemelerinin temin edilmesi, projelere uygun imalat ve montajının yapılması,
  2. Şaryo ve caraskal kaldırma ekipmanının temin edilmesi ve montajının projelere uygun olarak yapılması,
  3. Test yükünün İSDEMİR yetkililerinden alınması, kireç fabrikalarına nakliyesinin yapılması ve fırın şişleme kapakları kotuna çıkartılarak, caraskal ve şaryo ağırlık testlerinin yapılması,

 


 

 Müşteri

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSDEMİR


 Proje Süresi

Başlangıç

      

Bitiş

2016        2016

Diğer Projelerimiz