Projelerimiz

biten

 Proje Adı

İSDEMİR ÇELİKHANE 1. VE 3. POTA HAZIRLAMA SABİT STEND VE HAREKETLİ TRANSFER ARABASI YENİLENMESİ VE ALTTAN KARIŞTIRMA SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU


 Proje Tanımı

Çelikhane Müdürlüğü İkincil Metalürji Pota Hazırlama holündeki 1. ve 3. nolu Sabit Stendleri Pota hazırlama işlemleri için kullanılmaktadır. Hareketli platform, sabit platform, potanın taşıyıcı ayakları, sürgü sistemi için kullanılan pistonun hareketli mekanizmasının modernize edilmesi amaçlanmaktadır.

Çelik üretimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla potalarda bulunan alttan karıştırma sisteminin bakım aşamasında kontrolünün yapılabilmesi için alttan karıştırma sisteminin otomasyon kontrollü modernizasyonu ve pota hazırlama stendine adaptasyonu amaçlanmaktadır.


 Yapılan İşler

 1. Mevcut pota hazırlama stendine ait hareketli ve sabit platformların incelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği öncelikli olmak kaydıyla, teknik şartname ve işletme şartları dikkate alınarak mühendislik çalışmalarının yapılarak modernize edilmesi,
 2. Çelik potalarının alttan karıştırma sisteminin pota hazırlama sistemine adaptosyonu ve alttan karıştırma sisteminin çalışır olup olmadığının kayıt altına  alınması için mühendislik çalışmalarının yapılması,
 3. Bu şartname ve eklerindeki projelerde verilen bilgi ve verilere uygun olarak; pota hazırlama stendlerine ait inşaat, mekanik, çelik konstrüksiyon, borulama, elektrik-otomasyon projelerinin, malzeme listelerinin, işletme ve bakım talimatlarının ve hesapların, bu şartnamede belirtilen hususlara, standartlara, yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması ve hesap raporu ile birlikte ERDEMİR MÜH.’e uygulama öncesi incelenmesi için verilmesi, ERDEMİR MÜH’ün tavsiyeleri olması halinde gerekli revizyonların yapılması,
 4. Mevcut pota hazırlama stendlerinin üzerindeki mekanik ve elektrik ekipmanların hasar verilmeden yeniden kullanılacak şekilde demonte edilmesi ve İSDEMİR’e teslimi,
 5. Mevcut pota hazırlama stendlerinin demontajı, Mevcut pota hazırlama stendinde ait hidrolik, hava, oksijen ve su hattına ait boruların demontajı,
 6. ERDEMİR MÜH.’in incelediği proje ve malzeme listelerine uygun olarak; inşaat, çelik konstrüksiyon, elektrik-otomasyon ekipmanları, mekanik ekipmanların temini, imali, montajı ve sistemin çalışır vaziyette İSDEMİR’e teslim edilmesi,
 7. Potaların oturduğu çelik konstrüksiyon taşıyıcı ayağın statik ve dinamik yükler altında tahkikinin yapılarak bir rapor halinde ERDEMİR MÜH. sunulması,
 8. Tahkiki yapılan çelik konstrüksiyonun güçlendirme projelerinin hazırlanması ve ERDEMİR MÜH. onayına sunması,
 9. Hareketli platformlara ait motor, hareketli kablo zinciri, araba lokal kontrol kutusu, araba hareket alanı limit anahtarlarının, sesli ve görsel uyarı sistemlerinin temini ve montajı,
 10. Pota ile araba arasında atık sürgü plakalarını toplamak için çelik konstrüksiyondan imal edilmiş ve vinç ile taşınabilecek özellikte hurda kovasının temini ve imalatı.
 11. Alttan karıştırma valf istasyonu P&ID projesine göre tüm ekipmanların valf standi ile birlikte temini ve montajı,
 12. Hareketli araba ve valf standlerine ait PLC ve RIO panosunun temini ve montajı,
 13. Azot test başlığının, potaya yanaşması ve uzaklaşması için tasarlanacak test mekanizmasına / aparatına ait mekanik, çelik konstrüksiyon, elektrik ve otomasyon ekipmanlarının komple temini, imalatı ve montajı,
 14. Elektrikli sistemlere ait tüm güç (ana beslemeler dâhil), kumanda, sinyal kablolarının, kablo borularının, kablo flekslerinin, kablo taşıyıcı elemanlarının montaj aksesuarları ile birlikte temini ve montajı,
 15. Yeni pota hazırlama stendin de kullanılacak olan hava, oksijen, su ve azot hatlarına ait işletme tarafından gösterilen en yakın branşmandan borulama hatlarının montajı, hatların temizliği yapılması,
 16. Sürgü mekanizmasının hidrolik boru hattı, Hidrolik tanktan itibaren YÜKLENİCİ tarafından bakım arabası üzerine kadar çekilecek, hidrolik silindir; mevcutta demonte edilen kullanılacaktır, hidrolik silindirin montajı, hidrolik hattın temizliği, test ve devreye alınması YÜKLENİCİ kapsamındadır.
 17. Test ve devreye alma işlemleri sırasında gerekebilecek revizyonların yapılması ve değişikliklerin projelere as-built olarak işlenmesi ve şartnamede belirtilmiş esaslara uygun olarak ERDEMİR MÜH.’e teslimi,


 

 Müşteri

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSDEMİR


 Proje Süresi

Başlangıç

      

Bitiş

2018-01        2018-10

Diğer Projelerimiz